คลินิกทันตกรรมเปี่ยมสุข ยึดมั่นในความปลอดภัย ใส่ใจผู้มารับบริการ   การรักษามีคุณภาพมาตรฐานควบคู่คุณธรรม

                           บริการ
 • ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี

 • จัดฟัน

 • ฟอกสีฟันขาว

 • รากเทียม 

 • อุดฟัน 

 • ขูดหินปูน

 • รักษาโรคเหงือก

 • ถอนฟัน

 • ผ่าฟันคุด

 • งานศัลยกรรมในช่องปาก

 • รักษารากฟัน

 • ฟันปลอมถอดได้

 • ใส่ฟันแบบติดแน่น

 • รีเทนเนอร์

สอบถามรายละเอียดจัดฟันเพิ่มเติม คลิ๊ก! เพิ่มเพื่อน

จัดฟัน

เลือก แบ่งชำระได้ 3 แบบ

 •  แบบที่1   ติดเครื่องมือบน 5,000   ติดเครื่องมือล่าง  5,000  

รายเดือน :  เดือนละ  1,000

 •  แบบที่ 2   ติดเครื่องมือบน  4,000  ติดเครื่องมือล่าง   4,000   

รายเดือน :    เดือนแรก  2,000 เดือนต่อไป เดือนละ 1,000

 •  แบบที่ 3   ติดเครื่องมือบน   3,000  ติดเครื่องมือล่าง  3,000     

รายเดือน :  2 เดือนแรก  เดือนละ 2,500  เดือนต่อไป  เดือนละ 1,000

ได้เลยค่ะ

สิทธิ์ประกันสังคม ทำฟัน จ่ายตรง ไม่ต้องสำรองจ่าย

ยินดีต้อนรับบัตรเครดิต และ เดบิตการ์ด ทุกธนาคาร